Právní a daňové služby

Zastupujeme klienty při jejich sporech s partnery, dodavateli i zákazníky, zastupujeme je při jednání s úřady. Pomáháme zpracovávat smlouvy, obhajovat v případě trestných činů, a to se specializací na různé druhy práva.

Pomáháme i e-shopům, na něž se v poslední době klade mnoho podmínek. Zpracujeme obchodní podmínky, souhlas s používáním cookies, GDPR atd.

Ústavní právo

 • ústavní stížnosti podle § 72 zákona o Ústavním soudu
 • zastupování při řízení o přezkum zákonnosti
 • rozhodnutí, opatření a postupů soudů, orgánů státní moci, orgánů státní správy – Je váš trest oprávněný? Nepochybil soud?

Obchodní právo

 • společnosti a jejich zakládání – založení s.r.o., založení a.s.
 • závazkové vztahy – zpracování kupní smlouvy, smlouvy o dílo
 • zpracování smluv a zastupování při obchodních jednáních

Občanské právo

 • vlastnické a spoluvlastnické vztahy – kupní smlouvy, darovací smlouvy
 • náhrady škod
 • dědictví – vypořádání dědictví
 • závazky – smlouva o zápůjčce
 • zpracování smluv a zastupování při jednáních
 • zastupování před soudy

Trestní právo

 • hospodářské a jiné trestné činy
 • obhajoba a zastupování před soudem

Rodinné právo

 • zastupování před soudy
 • příprava smluv a dokumentů – závěť, návrh na rozvod manželství, převod podílu v obchodní korporaci

Daňová práva

 • správa daní a poplatků – vedení daňového účetnictví
 • daň z příjmů, zpracování daňového přiznání
 • daň z přidané hodnoty
 • zastupování před finančními úřady
 • zastupování před soudy

Správní právo

 • zastupování při vyřizování záležitostí klienta před orgány státní správy – živnostenský úřad, stavební úřad, celní úřad
 • poradenství

Pracovní právo

 • pracovně-právní vztahy – pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, výpověď
 • manažerské a jiné smlouvy
 • náhrady škod

Ornamenty