Advokáti a další odborní pracovníci

Advokáti

JUDr. Zdeněk Kryštof Koschin

E-mail: koschin@koschin.cz
Telefon: +420 602 338 565

JUDr. Zdeněk Kryštof Koschin pomáhá těm, jejichž situace vyžaduje odborníka na slovo vzatého. Zabývá se českým i slovenským právem, specializuje se na ústavní a správní právo. To znamená, že vám pomůže, pokud máte problémy s jakýmkoliv správním řízením. Nejste spokojení s rozhodnutím soudu, máte pocit, že vám byla nepoctivě udělena pokuta apod. Přijďte se o tom poradit s odborníkem. JUDr. Koschin vám pomůže zejména v případech, kdy chcete jako jednotlivec či firma jednat se státem nebo výkonným orgánem státní moci.

advokát zapsaný do seznamu
České advokátní komory pod č. 5764
Slovenské advokátní komory pod č. 3043

nar. 22. 09. 1952 v Praze
Právnická fakulta University Karlovy v Praze 1972 až 1977
rigorosum 1978
podniková praxe do roku 1990
komerční právník od roku 1991
advokát od roku 1996

člen sekce ČAK pro právo veřejné
člen sekce ČAK pro advokátní tarif
člen zkušební komise ČAK pro advokátní zkoušky a zkoušky způsobilosti pro obor ústavní a správní právo

člen Jednoty českých právníků

Daňoví asistenti

Ing. Mariana Havelková

E-mail: mariana.havelkova@koschin.cz
Telefon: +420 604 935 411

Daňová asistentka Mariana Havelková vystudovala fakultu mezinárodních vztahů a má za sebou praxi v daňově auditorských kancelářích. Specializuje se na daně, daňová přiznání, výpočet daně, daňové úlevy a všechno s tím související.

nar. 02. 06. 1979 v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
fakulta mezinárodních vztahů
praxe v daňových a daňově auditorských kancelářích
daňové a účetní služby
(vedení agendy, poradenství, zpracování přiznání k daním)

Ing. Ivana Řehořová

E-mail: rehorova@koschin.cz
Telefon: +420 257 317 008

Největším strašákem většiny firem jsou daně, proto máme v naší advokátní kanceláři i dvě daňové asistentky. Ivana Řehořová má za sebou Vysokou školu ekonomickou v Praze a bohatou podnikovou praxi. Poradí si s daněmi, účetnictvím i mzdami. Pomůže zpracovat daňové přiznání nebo vám povede přehlednou agendu.

nar. 17. 9. 1956 v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
fakulta národohospodářského plánování (1976 – 1980)
podniková praxe
daňové, účetní a mzdové služby
(vedení agendy, poradenství, zpracování přiznání k daním)

Ornamenty