Ceník účetních a daňových služeb

Ceny účetních a daňových služeb se liší dle toho, zda jste, či nejste plátce DPH. Máme určené paušální platby a za některé úkony si účtujeme ještě další poplatky navíc. Pokud převezmeme celou vaši agendu, sjednáme s vámi individuální paušální cenu. Některé činnosti (jednání s finančními úřady, fakturace apod.) jsou účtovány s hodinovou sazbou. Konkrétní částky si prohlédněte níže.

1. Agenda daňové evidence a účetnictví

Počáteční poplatek, odměna ve výši Kč 3.000,00 až Kč 5.000,00, který zahrnuje

 • převzetí dokumentů
 • vložení mzdových údajů do počítačového systému

K tomu následně:

a) Neplátci DPH

Základní sazba

daňová evidenceKč 3.000,00 / měsíc
účetnictvíKč 3.500,00 / měsíc

Tato částka zahrnuje zaúčtování třiceti položek v účetním deníku, což představuje zaúčtování tomu odpovídajícího počtu pokladních dokladů, faktur vystavených a přijatých, bankovních výpisů dle položek a ostatních interních dokladů.

Za každou další položku v účetním deníku se účtuje paušální částka

 • Kč 30,00 u podnikatele, pro kterého je vedena daňová evidence
 • Kč 35,00 u podnikatele, pro kterého je vedeno účetnictví.

b) Plátci DPH

Základní sazba

daňová evidenceKč 3.500,– / měsíc
účetnictvíKč 4.000,– / měsíc

Tato částka zahrnuje zaúčtování třiceti položek v účetním deníku, což představuje zaúčtování tomu odpovídajícího počtu pokladních dokladů, faktur vystavených a přijatých, bankovních výpisů dle položek a ostatních interních dokladů, včetně zpracování přiznání k DPH.

Za každou další položku v účetním deníku se účtuje paušální částka

 • Kč 35,00 u podnikatele, pro kterého je vedena daňová evidence
 • Kč 40,00 u podnikatele, pro kterého je vedeno účetnictví.

c) Zpětné zpracování za období předchozího roku

Základní sazba Kč 40.000,00.

Tato částka zahrnuje zaúčtování dvěstě padesáti položek v účetním deníku, což představuje zaúčtování tomu odpovídajícího počtu pokladních dokladů, faktur vystavených a přijatých, bankovních výpisů dle položek a ostatních interních dokladů.

Za každou další účetní položku se účtuje paušální částka

 • Kč 35,00 u podnikatele, pro kterého je vedena daňová evidence
 • Kč 40,00 u podnikatele, pro kterého je vedeno účetnictví.

Podmínky pro použití sazeb

Použití výše uvedených sazeb předpokládá odevzdání dokladů způsobilých k přímému účetnímu zpracování bez rozlišení zakázek, středisek a jakýchkoliv jiných specifických požadavků. Veškeré další činnosti než vlastní zaúčtování se zúčtovává v hodinové zúčtovací sazbě ve výši Kč 800,00.

Za překážky v činnosti mandatáře se považují zejména

 • prostoje zaviněné nepřipraveností mandanta na činnost u něj zabezpečovanou 
 • chyby v podkladech předaných k zaúčtování
 • chybějící údaje v daňových a jiných dokladech, které je zapotřebí doplňovat
 • apod.

2. Mzdová agenda

Zpracování mezd je kompletní a zahrnuje veškeré úkony s nimi spojené, tj. výpočet v daném měsíci, založení a vedení mzdového listu, přípravu výplatních pásek, zpracování podkladů pro účetnictví, odvod sociálního a zdravotního pojištění, odvod měsíčních záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a výčetku platidel pro banku. Na žádost klienta je na konci účetního období provedeno roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Samostatně je na žádost klienta vedena personální agenda, která představuje

 • zpracování, případně i uzavírání, pracovních a jiných smluv, eventuálně i vedení osobních spisů
 • rozvazování pracovních a jiných poměrů, vydávání potvrzení o zaměstnání apod.

Ceník mzdových a personálních služeb :

 1. Počáteční poplatek – odměna ve výši Kč 3.000,00, který zahrnuje
  • převzetí dokumentů
  • vložení mzdových údajů do počítačového systému
  • úvodní návštěva PSSZ
 2. Poplatek, odměna ve výši Kč 600,00, za výpočet mzdy pro každého jednotlivého zaměstnance, to vše při počtu maximálně pěti zaměstnanců, poplatek, odměna ve výši Kč 400,00, za každého šestého a dalšího zaměstnance
 3. Poplatek, odměna za převzetí dokumentů a zavedení do počítačového systému při nástupu každého nového zaměstnance Kč 800,00.
 4. Poplatek, odměna za roční zúčtování daní za zaměstnance, a to za každého Kč 600,00.
 5. Poplatek, odměna za zpracování potvrzení o mzdě pro zaměstnance Kč 600,00.
 6. Poplatek, odměna za další služby mimo výše uvedený rozpis, Kč 600,00 / hod. (zejména práce personální povahy – zpracování a uzavírání pracovních a jiných smluv, rozvazování pracovních poměrů apod., samostatně vyžádané konsultace klienta, odstraňování nedostatků v zadání práce, zastupování klienta při kontrolách PSSZ, ZP a FÚ apod.)

3. Další účetní a jiné činnosti

Poskytovány jsou tyto následující činnosti :

Poskytovány jsou tyto následující činnosti

 1. fakturace dle podkladů dodaných klientem
 2. zabezpečení hotovostního i bezhotovostního styku (vedení pokladen, zabezpečení bankovních operací)
 3. kontroly výpočtů, případně výpočty náhrad cestovních a jiných výdajů zaměstnanců klienta (zejména v oblasti zahraničního cestovného)
 4. jednání za klienta s finančními úřady, orgány PSSZ a zdravotních pojišťoven (mimo zastupování při daňových řízeních a ve sporech)
 5. další dle dohody s klientem.

Tyto služby jsou poskytovány v hodinové sazbě Kč 750,00, s výjimkou oblasti kontroly a výpočtů náhrad zahraničního cestovného, kde platí sazba Kč 1.000,00 / hod.

4. Daňové poradenství

Sazby za daňové poradenství, zastupování při daňových řízeních a zpracování přiznání

 • k daním z příjmů FO a PO
 • k dani silniční
 • k dani z nemovitostí
 • k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí

se pohybují v rozpětí Kč 1.500,00 až Kč 2.000,00 za hodinu práce podle druhu a náročnosti požadované činnosti, přičemž jsou podkladem pro konkrétní dohodu při osobním jednání.

Všeobecně :

Při poskytování služeb v cizím jazyce dochází ke zvýšení kalkulovaných cen o 50% až 100%. 

V případě celkového zastupování – převzetí komplexní agendy – lze sjednat cenu paušální, přičemž výše uvedené sazby jsou pro její uzavření pouze orientační.

Tento ceník nezohledňuje poskytování právních služeb.

Při poskytování služeb v cizím jazyce dochází ke zvýšení kalkulovaných cen o 50% až 100%.

V případě celkového zastupování – převzetí komplexní agendy – lze sjednat cenu paušální, přičemž výše uvedené sazby jsou pro její uzavření pouze orientační.

Tento ceník nezohledňuje poskytování právních služeb.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, současně ve výši 21%, která je kalkulována nad jejich rozsah.

Ornamenty