Personalistika a mzdy

Postaráme se o pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, připravíme i výpověď, dodatek či změnu mzdového výměru. Na svá bedra vezmeme i pravidelné činnosti, jako jsou mzdové výměry a zpracování mezd.

Ornamenty