Rodová tradice

Advokátní kancelář JUDr. Zdeňka Koschina nevznikla náhodou. Tradice se táhne celým rodem. Už prapraděd Josef rytíř Koschin z Freudenhofu byl c. k. presidentem Obchodního soudu v Praze a další mužští potomci ho následovali. Rod Koschinů se odpradávna stará o to, aby soudy a spravedlnost stály na straně těch, kteří na to mají právo.

Naše kancelář má dlouhodobou tradici v občanském a obchodním právu, rovněž tak i v právu daňovém a trestním.

Prapraděd Josef rytíř Koschin z Freudenhofu byl c.k. presidentem Obchodního soudu v Praze, taktéž i jeho syn, praděd Felix rytíř Koschin z Freudenhofu, který byl předtím státním návladním v Praze. Předurčena je také k ochraně státu, vždyť děd JUDr. Karel  Koschin byl senátním presidentem Nejvyššího správního soudu. A je toho mnohem více, právo prostupuje celým rodem Koschinů.

I. Rodová právní tradice

A. Přímí předci:

Prapraděd

Josef rytíř Koschin z Freudenhofu, nar. 4. 12. 1812 na Kvildě, zemř. 25. 6. 1884 v Prachaticích, čestný občan města Vimperku, rytíř rakouského řádu Železné koruny III. třídy, c.k. president Obchodního soudu v Praze, oddán dne 15. 8. 1842 v Písku s Theresií Poeschko, nar. 15. 5. 1816 v Písku, zemř. 2. 12. 1897 v Praze.

Praděd

Felix rytíř Koschin z Freudenhofu, nar. 1. 6. 1849 v Táboře, zemř. 2. 7. 1935 v Praze, rytíř c.k. řádu Leopoldova III. třídy, c.k. president Obchodního soudu v Praze, oddán dne 11. 9. 1879 v Chocni s Bertou Haudkovou, nar. 22. 6. 1859 ve Strasswalchen u Salzburgu, zemř. 28. 11. 1947 v Praze.

Děd

JUDr. Karel rytíř Koschin z Freudenhofu, nar. 15. 9. 1882 v Praze, zemř. 10. 7. 1964 v Praze, senátní president Nejvyššího správního soudu, profesor ústavního práva, docent horního práva, v roce 1939 se měl stát po JUDr. Emilu Háchovi, který byl zvolen presidentem republiky, presidentem Nejvyššího správního soudu; místo toho byl označen za Židofila a byl předčasně pensionován, oddán 5. 10. 1912 v Plzni s Vilemínou Trappovou, nar. 16. 4. 1888 v Plzni, zemř. 13. 8. 1952 v Praze.

Otec

JUDr. Zdeněk Koschin, nar. 20. 9. 1919 v Plzni, zemř. 29. 11. 1995 v Praze, za II. světové války internován v koncentračním  táboře v Oranienburgu, totálně nasazen v Říši, do roku 1949 soudce, od roku 1949 do roku 1963 dělník na významných stavbách éry bolševismu, dále různé podnikově právní profese, oddán dne 18. 10. 1947 s Hanou Dvořáčkovou, nar. 23. 12. 1923 v Praze.

B. Ostatní příbuzní

Alexander rytíř Koschin z Freudenhofu, nar. 7. 9. 1843 ve Vimperku, zemř. 3. 4. 1925 v Praze, syn Josefa rytíře Koschina z Freudenhofu, rytíř rakouského řádu Železné koruny a Leopoldova řádu III. třídy, c.k. president Krajského soudu v Kutné Hoře, c.k. tajný rada.

August rytíř Koschin z Freudenhofu, nar. 16. 9. 1851 v Prachaticích, zemř. 20. 5. 1886 v Praze, syn Josefa rytíře Koschina z Freudenhofu, c.k. soudní adjunkt v České Lípě.

Josef rytíř Koschin z Freudenhofu, nar. 13. 10. 1883 v Hradci Králové, zemř. 27. 12. 1940 v Praze, syn Alexandra rytíře Koschina z Freudenhofu, sekční šéf kanceláře presidenta republiky.

Mgr. Monika Kořínková, nar. 29. 4. 1969 v Praze – ~, pravnučka Josefa rytíře Koschina z Freudenhofu a prapravnučka Alexandra rytíře Koschina z Freudenhofu, advokát.

Johann Koschin z Freudenfeldu, nar. 12. 12. 1820 na Kvildě, zemř. 13. 12. 1897 ve Vídni, syn Antonína Koschina z Freudenfeldu, c.k. ředitel berního úřadu v Hornalsu u Vídně.

JUDr. Rudolf Koschin z Freudenfeldu, nar. 30. 2. 1859 v Hörnfeldu, zemř. ?, syn Johanna Koschina z Freudenfeldu, c.k. senátní president Nejvyššího soudu ve Vídni.

Ornamenty