Zvlášť zranitelné oběti

26. 1. 2023

Svět kolem nás rozhodně není růžový a život se nám může se obrátit ze dne na den. Pokud se člověk stane obětí trestného činu, má se samozřejmě bránit a v tom mu pomáhá právní systém a jeho právní zástupce. Máme zde ale také skupinu lidí, pro které jsou tyto úkony zvláště bolestivé, citlivé a často nemožné. Zvlášť zranitelné oběti.

Kdo to je?

Jsou to oběti trestných činů, kterým je potřeba poskytnout v trestním řízení zvláštní péči a ochranu.

–         Děti do 18 let

–         Starší osoby

–         Osoby s handicapem

–         Oběti trestného činu obchodování s lidmi, znásilnění, týrání, vyhrožování násilím

–         Oběti trestného činu spáchaného pro příslušnost k národu, rase, náboženskému vyznaní…

Na co všechno mají nárok?

Právním systémem je případ těchto obětí poměrně dobře ošetřen. Zákon jim poskytuje zvláštní nárok např. na bezplatnou odbornou pomoc. Ta zahrnuje psychologické i právní poradentství. Mohou požádat, aby byli vyslýcháni pouze speciálně školenou osobou, která povede výslech citlivě a pouze jednou, nebude tedy docházet k opakovaným výslechům. Je také možnost vybrat si pohlaví vyslýchajícího.  Status zvlášť zranitelné osoby obětem zajistí, že se nebudou muset během trestního řízení setkat s pachatelem.

Jak získat status zvlášť zranitelné osoby

Tuto žádost musí podat poškozený, jeho zmocněnec či právní zástupce. A to kdykoli během řízení. Žádost poté projedná příslušný soud a zpravidla to netrvá nikterak dlouho.

Pokud se člověk stane obětí trestného činu, znamená to pro něj újmu a trauma. Zvolte si proto dobrou právní pomoc a tyto problémy dále neprohlubujte. Jak jste se sami mohli dočíst, zákon poskytuje tyto sužby v některých případech i bezplatně.

Ornamenty