Smlouvy nechte vždy na profících

30. 5. 2020

Mnoho lidí se dnes snaží na vše mít smlouvu. Na tom by nebylo nic špatné, kdyby však tyto smlouvy měli zpracované profesionálně, nebo si je vždy nechali profesionálně posoudit advokátem. Špatná smlouva je totiž horší než žádná.

Smlouvy uzavíráme v rámci občanského, rodinného i obchodního práva

Smlouvy by neměly vznikat amatérsky. Problémem může být už jen to, že smlouva nebude mít všechny potřebné náležitosti. Zákon je přesně definuje. Laik si ve smlouvě často protiřečí, neužívá zažité formulace a laicky formulované věty se mohou vykládat opačně, než byl záměr.

Na partnery, se kterými smlouvu uzavíráte, byste navíc vždy měli působit profesionálně. Proto je důležité, aby právní řeč smlouvy byla skutečně odborná.

Právní služby jsou důležité i ve chvíli, kdy se chystáme podepsat smlouvu předloženou protistranou

Jste si jisti, že ve smlouvě rozumíte všemu? Nemáte pocit, že by se některé části smlouvy daly vyložit i jinak, než vám to protistrana vysvětluje? Dejte si pozor zejména tehdy, když jednáte s právníkem protistrany. Nezapomeňte, že je to její právník, a ne váš. Pokud chcete mít jistotu, že nepodepisujete něco, čeho byste se mohli obávat, nechte si smlouvu posoudit jinde, třeba v naší advokátní kanceláři JUDr. Zdeněk KOSCHIN.

Jaké smlouvy pro vás zpracujeme a posoudíme?

Připravíme a posoudíme pro vás smlouvy z oblasti vlastnických a spoluvlastnických vztahů, tedy kupní i darovací smlouvy. Též smlouvy o zápůjčkách či v souvislosti s dědictvím. Věnujeme se i smlouvám týkajícím se rodinného práva, včetně rozvodových smluv a vypořádání majetku. Taktéž pracovně-právním smluvním vztahům, včetně manažerských smluv a smluv týkajících se náhrady škody. Rovněž vypracujeme smlouvy související se založením společnosti a smlouvy v oblasti závazkových vztahů, tedy smlouvy o dílo, kupní smlouvy i smlouvy týkající se zastupování při jednání s úřady či při obchodních jednáních.

Nepromyšlená a neodlazená smlouva vyjde draze

Nikdy nepodepisujte smlouvu, ve které jsou pasáže, jimž nerozumíte a neobjasnil vám je váš vlastní právník. Ani takovou, kde jsou pro vás nevýhodné části, ale vy si myslíte, že se nikdy nic takového přihodit nemůže. Znáte to, zákon schválnosti prostě funguje.

Ornamenty