Neohrozte své podnikání špatnou smlouvou

5. 10. 2021

Nezáleží na tom, jestli podnikáte mnoho let nebo teprve začínáte. Pořádek ve smlouvách je potřeba vždy. Až na pár výjimek záleží to, co ve smlouvě bude, jen na účastnících, kteří smlouvu podepisují. Co do ní zahrnout a na co nezapomenout? My vám poradíme

Co je předmětem plnění smlouvy

Tady se lenost nevyplácí. Pečlivě stanovte, co je vlastně předmětem závazku. Dbejte, aby byl popis přesný a výstižný. Jakákoli nepřesnost nebo nejasnost vás může dostat do problémů. Pokud se jedná o závazek technického typu, klidně jej specifikujte i ve zvláštní příloze.

Ujasněte si, jak budete závazek přijímat a kdo jej bude předávat. Nezapomeňte také vzájemně sjednotit obchodní podmínky.

Už žádné problémy s placením

Specifikujte přesně, jaká bude splatnost faktur. Pokud tak neučiníte konkrétně, bude splatnost nastavena automaticky občanským zákoníkem. Tedy 30 dnů od doručení faktury, dodání zboží či služby. Sami si ale můžete určit splatnost kratší i delší, to záleží jen na vaší vzájemné dohodě. Pokud závazek dodáváte, můžete zažádat o vyplacení zálohy. Některým podnikatelům to může výrazně pomoci.

Myslete dopředu

I když uzavíráte smlouvu s někým, komu bezmezně věříte, buďte připraveni na vše, i na to, že vaše vztahy nemusí být vždy ideální. Dohodněte se tedy předem na smluvních pokutách v případě neplnění závazku nebo jeho nekvalitním provedením. I tady se vyplatí přesná specifikace. Dohodněte se na způsobu náhrady případné škody. Smlouvu může jedna ze stran také ukončit. Přesně specifikujte, za jakých okolností, po jak dlouhé době i na tom, jaké by byly případné sankce či náhrady.

Spoléhejte se raději na právníka

I když si smlouvu sepíšete sami a na všem se dohodnete, rozhodně ji předejte ke kontrole svému právnímu zástupci. Zvláště, pokud ji uzavíráte se subjektem, který se nemusí řídit striktně českým právem. S dobrým advokátem bude vaše vyjednávací pozice mnohem silnější a vy rozhodně klidnější.

Ornamenty