Nájemník se nechce vystěhovat. Co mám dělat?

5. 10. 2021

Pronajímáte byt? Můžete mít štěstí a o svém nájemníkovi skoro nevědět. Nebo budete řešit jeden problém za druhým a situace dojde až k vypovězení smlouvy. Ani to ale nemusí být řešením. Nájemník totiž může s vystěhováním dlouze otálet

Kdy je právo na vaší straně?

Ve smlouvě je jasně dáno, do kdy může nájemník nemovitost užívat. Po jejím skončení se musí vystěhovat a nemovitost vrátit majiteli. Tedy místo vyklidit a majiteli vrátit klíče. Často to ale tak snadné není. Pokud se nájemce nechce vystěhovat, je majitel v těžké situaci. Vystěhovat sám jej rozhodně nemůže, vyměnit zámek také ne, dopustil by se tím neoprávněnému vniknutí do objektu a porušení domovní svobody. Do hry se dostává žaloba a soud. Ten určí, do kdy se musí nájemník vystěhovat. Pokud tak neučiní, muže být vystěhován i bez svého vědomí.

Porušení smlouvy a okamžitá výpověď

Co zahrne pronajímatel do smlouvy o nájmu nemovitosti záleží na něm, ale i tady se musí držet zákona. Pokud nájemce některé body hrubě poruší, může dostat okamžitou výpověď. Nejčastějšími důvody je například neplacení nájemného po dobu tří měsíců (a to nejen měsíců jdoucích za sebou, ale celkově tříměsíčním nákladům za nájem), poškození nemovitosti, nebo její užívání jiným způsobem, než jak bylo ujednáno. Všechny tyto body ale musí být přesně stanoveny v nájemní smlouvě.

Vyklizení nemovitosti

Problémový nájemník je pryč, ale mohl na sebe zanechat nepříjemnou památku – věci, starý nábytek či jiné vybavení. Pokud sám oznámí, že tyto věci nebude potřebovat, může je majitel zlikvidovat. Pokud se tak ale nestane, nesmí majitel s těmito věcmi jakkoli manipulovat. Vyplatí se proto nájemci sdělit termín, do kterého musí dojít k převzetí a samozřejmě místo i věci pečlivě zdokumentovat například fotoaparátem.

Předcházejte problémům

Ať už se chystáte nemovitost pronajímat či si ji najmout, setkáte se se smlouvou. Budou ji muset podepsat obě strany. Aby se předešlo pozdějším komplikacím a nedorozuměním, vyplatí se její znění konzultovat s právníkem nebo advokátem. Když mají obě strany „čistý stůl“ vše jde mnohem snáz.

Ornamenty