Když je dědictví za trest

2. 10. 2023

Kdo z nás o tom někdy nesnil? Z čista jasna se objeví zpráva o zesnulém neznámém strýčkovi, který vám odkázal nesmírné bohatství. Realita je však často jiná. Dědictví zní sice lákavě, ale ne vždy přináší něco dobrého. Nemusíte totiž zdědit jen vilu a jachtu, ale velmi často taky pořádný kopec dluhů. A to se s dotyčným nemusíte klidně notnou dávku let vůbec stýkat. Jak v takových případech postupovat?

Dědictví není jen získaný majetek, ale často také dluhy. V některých případech je možné pokrýt je právě z onoho dědictví, často se ale stává, že dluhy jsou mnohem vyšší.

Co teď? Jednejte včas

Celého dědictví se můžete zřeknout ještě před úmrtím zůstavitele. O tomto kroku je však potřeba sepsat vzájemnou smlouvu. Pokud je zůstavitel už po smrti a k vám přišlo toto nemilé dědictví nečekaně, můžete ho odmítnout. Další cestou je zřeknout se dědictví v soudním řízení ve prospěch jiné osoby. V tomto případě však musí dojít také ke vzájemnému souhlasu. Často se tak děje například v situaci, kdy dědictví zahrnuje nemovitost zatíženou dluhem. Dědic by tuto nemovitost sice rád uvítal, ale nemá dostatečný obnos na vyplacení dluhu. „Náhradní“ dědic však může mít dostatek financí, dluhy splatit a uchovat i zmíněnou nemovitost.

Jak se stane, že dlužníkem je malé dítě?

Ani tady to není nijak složité. Pokud je dítě dědicem, jedná za něj jeho zákonný zástupce. Pokud tento dědictví neodmítne, i když se jedná o pozůstalost zatíženou dluhy, nemá soud důvod rozhodnutí nepotvrdit. Na problémy v budoucnu je zaděláno a pamatujte, že dluhy vždy rychleji narůstají než naopak.

Řešíte problémy v oblasti rodinného práva? Obraťte se na nás. Vyslechneme vás, poradíme a navrhneme nejlepší možné řešení. Nebuďte na problémy sami. Jsme tady pro vás.

Ornamenty