Jak vymoci pohledávky a dluhy? I. část

11. 8. 2021

Leží vám na stole neproplacené faktury? Nemusíte zoufat, nejste totiž sami. S podobným problémem se někdy setkala většina podnikatelů. A bez pomoci odborníka bývává cesta k těmto penězům někdy pořádně komplikovaná. Jak postupovat a získat peníze, které si zasloužíte, aniž byste museli rovnou před soud?

V tomto případě je vyhledání advokátních služeb velmi chytrým krokem. Ušetříte si mnoho času i případných chybných kroků. Společně s advokátem totiž můžete problematiku probrat a na základě jeho doporučení zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu. Toto slovní spojení je kouzelné a zaručeně vyřeší valnou většinu dlužných pohledávek. Pozor ovšem na to, že pod ní musí být podepsán právě advokát.

Jde to i mimosoudní cestou?

Jistě, jsme lidé a na všem se dá dohodnout, pokud je snaha. Nejčastějším postupem je dohoda o sestavení splátkového kalendáře. Lze se taky domluvit na odložené splatnosti pohledávky. V obou případech je ale potřeba sepsat podrobnou smlouvu. Takovému postupu by se neměl bránit ani dlužník. Jasně daná pravidla jsou i pro něj jistotu, že nedojde k žádným nepředvídatelným krokům.

Dalším řešením je, že celý dluh bude zrušen a narovnán. O co se jedná? Dlužník uzná svůj dluh a zaváže se k tomu, že bude narovnán. Sepíše se tedy nová smlouva, která už se neproplacené faktury netýká, jedná se o zcela nový závazek.

Jak předcházet problémům?

Zvlášť pokud jste OSVČ a na sjednané práci se dohodnete jen ústně, zaděláváte si na velký problém. 20 klientů vám bez problémů zaplatí a s tím 21. budete mít problém. I toto má ale řešení. Na veškeré práci, kterou máte provést, se dohodněte ideálně smluvně. A to alespoň prostřednictvím mailové komunikace. Podepisování smluv je pro mnohé příliš zavazující. Ať už se jedná o ty, kteří práci vykonávají nebo požadují. Ovšem dobře vytvořená smlouva chrání jak zadavatele, tak i vykonavatele. Jak podobnou smlouvu sepsat, s tím vám opět lehce poradí advokát.

Ornamenty