Jak podat žalobu?

17. 10. 2022

V životě nás mohou potkat různé situace, které už nelze vyřešit pouhou domluvou, ale je potřeba soudního rozhodnutí. Zažalovat někoho zní snadno, ale je potřeba učinit řadu důležitých kroků. Jak žalovat? Přinášíme několik dobrých rad.

  • Máte šanci spor vyhrát?

Něž podáte žalobu, dobře si promyslete, jak moc jsou vaše nároky oprávněné. Pokud si jste jistí výhrou, neváhejte. Někdy stačí jen samotné podání žaloby a problémy táhnoucí se roky, se vyřeší velmi rychle.

  • Co udělat před tím?

Shromážděte veškeré důkazy svědčící ve váš prospěch. Pokud jste mimosoudní vyřešení sporu zkoušeli neúspěšně, není na co čekat. Hájíte svoje práva. Najměte si advokáta, proberte s ním veškeré možnosti a nic nezamlčujte. Vyhnete se tak zbytečným komplikacím.

  • Kde žalobu podat?

Zjistěte si, k jakému okresnímu soudu náležíte a žalobu podejte tam. Využít můžete podatelnu, zaslání poštou a v některých případech můžete žalobu odeslat i elektronicky.

  • Jak napsat žalobu?

Popište, proč žalobu podáváte, na koho a přiložte nashromážděné důkazy, například smlouvy, faktury či dohody. Přidejte také to, co vlastně od žalovaného požadujete. Žaloba by měla být srozumitelná a přehledná, pokud se ale v oblasti práva nepohybujete, raději formulaci svěřte do rukou advokáta.

  • Jak je to s financemi?

Tato otázka je pro většinu žalobců klíčová. Při podání žaloby budete muset uhradit soudní poplatek a odměnu advokátovi. Počítejte taky s případnými náklady na znalce či na dopravu. V případě výhry za vás tyto náklady platí protistrana, a to v paušální výši.

  • Jak to probíhá?

Pokud se s někým soudíte například z důvodu neproplacené faktury, vydá soud platební rozkaz. Pokud nebude uhrazen, následuje soudní jednání. Počítejte však i s několika měsíční prodlevou. Pokud vás zastupuje advokát, je dobré, když je u takového jednání on sám nebo společně s vámi. Na základě přednesených argumentů a požadavků potom soud žalobě vyhoví nebo ji zamítne. Dalším krokem je případné odvolání, to je ale potřeba podat do 15 dnů od doručení.

Ornamenty