Jak na výživné?

17. 2. 2024

Nezáleží na tom, jestli dítě bylo počato v manželství či nikoli. Vyživovací povinnost (alimenty) má rodič uvedený v rodném listě dítěte a zároveň ten, který nemá dítě v péči. Obecně se má za to, že pečující rodič svůj díl výživného nahrazuje osobní péčí. A pozor, nejedná se jen o příspěvek na jídlo, ale také zajištění dalších nezbytných potřeb. Zdá se to všechno jasné, ale skutečnost je jiná a vymáhání výživného je někdy pořádný oříšek. Své by o tom mohli vyprávět zástupy rodičů samoživitelů. Jak je to tedy s alimenty, jak se určují a co dělat, když stále nepřicházejí?

Kolik to bude a jak peníze získat?

Pokud se rodiče na výši alimentů dohodnou sami, jedná se o nejsnadnější cestu. Pokud se tak ale nestane, rozhoduje o výši výživného soud. V potaz přitom bere životní úroveň a majetkové poměry obou rodičů a potřeby samotného dítěte. Ministerstvo spravedlnosti vydalo v roce 2022 tabulku, podle které lze předběžnou částku alimentů vypočítat předem, konečná částka je však vždy určována teprve soudem na základě individuálního přístupu. Zároveň soud zkoumá i to, zda rodič nemanipuluje například hůře placenou prací či se svých příjmů nevzdává ve prospěch někoho jiného.

Do kdy se platí výživné?

Povinnost placení trvá, dokud není potomek schopen živit se sám. Nejčastěji do konce studií či do jeho sňatku. V případě, že potomkovi je více než 26 let a stále studuje, lze požádat o zrušení výživného a soud takový případ projedná individuálně. Pokud je dítěti méně než 18 let, výživné putuje rodiči pečujícímu, jakmile dítě dosáhne dospělosti, putují peníze jemu.

Co když rodič neplatí?

Pokud se tak děje a ani po vzájemné dohodě nedošlo k nápravě, je potřeba postupovat soudní cestou. Neplatícímu rodiči bude obestaven účet a výživné bude strháváno ze mzdy. Neplacení výživného déle, než čtyři měsíce je pokládáno za trestný čin a hrozí za něj odnětí svobody až v délce tří let. Trestní zákoník neuznává ani praktiku, kdy rodič „jednou za čas“ pošle symbolickou částku. Pokud se chce takový rodič vyhnout vězení, musí chybějící peníze doplatit do doby, než bude soudem pravomocně odsouzen.

Ornamenty