Jak je to s výživným na dítě?

3. 4. 2022

Pokud rozvod mezi manželi proběhne po vzájemné dohodě, je její součástí (pokud jsou v manželství potomci) i částka výživného. Pokud se manželé nedohodnou, je na soudu, aby výši výživného určil.

Jak se to počítá?

Hraje z de roli hned několik faktorů. O jaké dítě se jedná, jaký je jeho věk či zdravotní stav. Není potřeba vysvětlovat, že každé dítě má jiné materiální potřeby a zodpovědností rodičů je, mu je alespoň v přijatelné míře poskytnout. Soud přihlíží taky ke schopnostem rodiče, který má výživné platit. Jaké je jeho vzdělání, jaké je jeho možné uplatnění na trhu práce, jaký je jeho zdravotní stav a mnoho dalšího. Roli hrají i majetkové poměry obou rodičů. Ten, kdo má výživné platit, musí doložit výši svých příjmů. A zdaleka se nejedná pouze o výdělky z pracovní činnosti. Patří sem také nejrůznější renty a důchody, zisky z pronájmu nemovitostí či akcií, roli hraje majetek obecně. Pokud je jeho stav nejasný, může soud nechat povolat svědky či si zažádat o výpis z bankovního účtu.

Jak dlouho to trvá?

Vyživovací povinnost není omezena věkem dítěte, ale jeho schopností živit se samo. Pokud tedy dítě studuje a nepracuje, vyživovací povinnost trvá bez ohledu na to, kolik je mu let. Obecně potom vyživovací povinnost končí s dobou studia dítěte. Pokud jsou však ve hře důvody zdravotní (tělesné postižení dítěte, invalidita ap.) a dítě nemá nárok na důchod, i v tuto dobu stále platí jeho nárok na výživné.

Jak postupovat, když výživné nechodí?

Zde se bohužel jedná o poměrně běžnou situaci. Pokud je však výživné vypláceno nepravidelně či v nižší částce, než byla soudem určena, je na místě trestní oznámení nebo nařízení exekuce, o to lze požádat v případě, že výživné nepřišlo za dobu 4 měsíců. Zanedbání povinné výživy je klasifikováno jako trestný čin. V tomto případě je samozřejmě na místě především dohoda. Často ale není nejúčinnějším krokem a je potřeba postupovat dál. Nejlepší, nejjistější a v konečné fázi i finančně nejvýhodnější je vyhledat advokátní poradenství. Obvykle se jedná o odborníky, kteří se touto problematikou zabývají dlouhodobě a znají snadné a účinné postupy, jak se domoci práva.

Ornamenty