Jak je to s prací v invalidním důchodu?

17. 2. 2024

Některé zdravotní potíže dokáží se životem pořádně zamávat. A omezení se netýkají pouze běžného fungování, ale velmi často také výkonu povolání. Cítíte se na invalidní důchod? Váš lékař vás o této možnosti již informoval a vy stále váháte? Možná přemýšlíte, jak s invalidním důchodem vyjdete finančně, možná máte jiné nejistoty. Jak to tedy je s pobíráním invalidního důchodu a dalšími výdělky?

Máte nárok na invalidní důchod?

Pokud jste dlouhodobě ve zdravotním stavu, který vám způsobuje omezení v práci, konzultujte tuto situaci nejdříve se svým ošetřujícím lékařem. Společně můžete zvážit, zda pro vás není lepší požádat o invalidní důchod. Na ten má nárok každý, koho nadměrné fyzické nebo psychické obtíže limitují ve výkonu povolání. Lékařská dokumentace je k tomu nezbytná a od žádosti k jejímu vyřízení můžete čekat klidně i tři měsíce.

Stupně invalidity

Podle míry zdravotního omezení je žadatel zařazen do jednoho ze tří stupňů, ty mají konkrétní kvalifikace a určuje se podle nich i výše invalidity a od toho odvíjející se vyplacená částka důchodu. Pokud míra poklesu pracovní neschopnosti nepřesáhne 50 %, jedná se o 1. stupeň. Nadpoloviční míra poklesu schopnosti vykonávat práci je stanovena jako 2. stupeň a pokles pracovní schopnosti o více než 70 % potom značí 3. stupeň.

Je možné v invalidním důchodu dále pracovat?

Ale jistě. A nejspíš to bude i nezbytné. Invalidní důchod totiž nenahrazuje předchozí mzdu. Není nikterak veliký, takže práce je i nadále potřeba. Výhodou však je, že invalidní důchodce nemusí hradit zdravotní pojištění. V invalidním důchodu je proto možné pracovat jak na stálý či částečný pracovní poměr, podnikat nebo pracovat na dohodu. A práce pro invalidní důchodce je poměrně dost. Mnoho firem dokonce hledá na konkrétní pracovní pozice přímo osoby v invalidním důchodu. Firmy s více než 25 zaměstnanci mají totiž povinnost osoby zdravotně postižené zaměstnávat, dostávají na to od státu řadu příspěvků. Pro zaměstnance je potom důležité pohlídat si především to, aby se specifika jeho zdravotního omezení nevylučovala s jeho pracovní pozicí. Jedná se zejména o práci v noci, práci s nadměrnou fyzickou zátěží, práci ve stoje nebo naopak pouze v sedě apod.

Ornamenty