Jak je to s dovolenou, kterou jste si nevybrali? Propadne?

20. 12. 2021

 Už téměř rok platí změny v právní úpravě o dovolené v zákoníku práce. Přesto stále panují dohady a nejasnosti. Pojďme se podívat na několik nejběžnějších situací, které se týkají dovolených a které se vztahují jak na zaměstnance, tak i zaměstnavatele.

Zaměstnavatel musí určit začátek dovolené

Není povinností zaměstnance, aby si dobu vybrání dovolené hlídal sám. Kdy dovolenou čerpat určuje povinně zaměstnavatel a to tak, aby bylo zaměstnanci umožněno tuto dovolenou vyčerpat do konce kalendářního roku. Pokud však podmínky na pracovišti nástup zaměstnance na dovolenou neumožňují, je možné ji převést do dalšího roku, ovšem jen jednou. Na čerpání dovolené má nárok i ten zaměstnanec, který byl v době pracovního poměru na nemocenské, mateřské nebo rodičovské dovolené.

Kdy si může dovolenou zaměstnanec určit sám?

Pokud se nejedná o podniky s celozávodní dovolenou, kdy je termín pro všechny zaměstnance stejný, je zaměstnavatel povinen dny volna určit do konce června. Pokud se tak nestane, má zaměstnanec právo nastoupit na dovolenou i bez souhlasu zaměstnavatele. O svém záměru je však povinen zaměstnavateli říct minimálně 14 dní předem. Pokud zaměstnavatel žádost zamítne a zaměstnanec se přesto v daných dnech nedostaví na pracoviště, může být jeho absence hodnocena jako porušení pracovních povinností a nedostane se mu náhrady mzdy.

Ženy mají výjimku

Kdy nastoupit na dovolenou určuje výhradně zaměstnavatel, až na jednu výjimku. Tou jsou ženy, které o ni požádají v době, kdy termín navazuje bezprostředně na konec jejich rodičovské dovolené – ženy tudíž nastupují na svou právem umožněnou dovolenou mateřskou.


Proplatí mi nevyčerpanou dovolenou?

Problém, který řeší mnoho zaměstnanců. Finanční náhradu často požadují po svém zaměstnanci v případě, že dovolenou za kalendářní rok nevybrali kompletně. Zaměstnavatel ale tuto povinnost nemá. Proplácet nevyčerpanou dovolenou musí jen v případě, že dojde ke skončení pracovního poměru.

Jistě uznáte, že pokud se zaměstnancem/zaměstnavatelem můžete nejen na podmínkách čerpání dovolené rozumně domluvit, je to velká výhra. Pokud to ale nejde a nejste si jisti, kam až sahají vaše práva a povinnosti, obraťte se na www.koschin.cz. Vaše otázky zodpovíme a nastavíme s vámi rozumná řešení vedoucí ke spokojenosti obou stran.   

Ornamenty