Cizinci pracující „na černo? Rizika jsou větší než benefity

26. 7. 2022

Dnes si bez pracovní síly ze zahraničí lze náš trh jen s těží představit. S příchodem velkého množství válečných uprchlíků z Ukrajiny začínají být některé pracovně právní problémy ještě palčivější než dříve. „Práce na černo“ už totiž není jen problematikou okrajovou. Ačkoli se může zdát výhodná pro obě strany, když se podíváme pod povrch, zjistíme, že rizika jsou mnohonásobně větší a stejně tak jako finanční ztráty.

Negativní důsledky pro zaměstnance

Pokud se zjistí, že zaměstnanec pracuje nelegálně, může být snadno vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání v příslušné zemi, s tím je spojena možnost získat vízum, případně příspěvky na sociální podporu. Pokuta za výkon nelegální práce taky není jen tak. Často se vyšplhá až na 100 000 Kč. Následuje vyhoštění zaměstnance ze země s trváním až po dobu tří let a nevydání či neprodloužení oprávnění k pobytu.

Dalším rizikem je například pracovní úraz. Mnoho zahraničních pracovníků získává příležitosti především v těžkých manuálních profesích, například ve stavebnictví, výkopových pracích apod. Tato zaměstnání jsou ale rizikovější i co se týče pracovních úrazů. Pokud k němu dojde, „zaměstnavatel“ má nejmenší zájem na tom, aby byl tento problém řešen v součinnosti se zdravotní pojišťovnou, zaměstnanec je tak často nechán sám sobe „na pospas“.

Negativní důsledky pro zaměstnavatele

Je velká škoda, že zaměstnavatelé často přistupují k nelegálním řešením jen proto, že nejsou ochotni vyhledat si dostatek informací. Lze totiž získat příspěvky na zaměstnávání cizinců, podobně jako na zaměstnávaní osob se zdravotním postižením. Vytvoření nového pracovního místa je potom v mnoha ohledech výhodnější a méně rizikové. Navíc je možné čerpat také příspěvky na rekvalifikaci či doplnění vzdělání pracovníka, a tak zlepšit efektivitu jeho práce. Další příspěvky lze potom čerpat na nové podnikatelské plány nebo při přechodu na nový podnikatelský program. Pokud je však prokázáno nelegální zaměstnání cizince, hrozí zaměstnavateli pokuta až 10 000 000 Kč.

Ne vždy je nejsnadnější řešení tím nelepším. Pokud nevíte, kde informace vyhledat, neváhejte kontaktovat dobrého advokáta či právníka. Žádná rizika a ušetřené peníze jsou příjemnější než trestní stíhání.

Ornamenty