Alkohol na pracovišti

20. 12. 2021

Dát si jen tak lahvové pivo na lavičce na náměstí může být problém. Zákaz požívání alkoholu na vymezených místech platí v ČR od roku 2017. A jak jinak, vztahuje se i na pracoviště. Jak je to s prokazováním požití alkoholu, s pracovními úrazy nebo s dechovou zkouškou požadovanou zaměstnavatelem?

Na pracovišti

Přicházet na pracoviště pod vlivem alkoholu je v rozporu se zákonem. Požívat alkohol na pracovišti také, i když by se jednalo o pracovní kantýny či bufety. Zákon ovšem neporušuje jen ten, kdo alkohol požívá, ale (a na to pozor) taky ten, kdo jej mu podává.

Alkohol v pracovní době

Situace poměrně běžná. Někdo ze zaměstnanců slaví narozeniny. Počká se tedy do konce pracovní doby a potom proběhne přípitek a příjemné posezení. I toto jednání je v rozporu se zákonem. Pokud je zaměstnanec v prostorách svého pracoviště, vztahují se na něj stejná nařízení, jako by v pracovní době byl. Ani pivo během oběda není v pořádku. Pokud je zaměstnanec v době obědové pauzy v protější restauraci, nic to nemění na tom, že je stále v práci. Pokud navíc nelze požitý alkohol „spálit“ v době obědové pauzy, může být zaděláno na problém.

Kdy se dýchá?

Každý zaměstnanec je povinen podrobit se dechové zkoušce hned, jakmile k tomu dostane pokyn svého zaměstnavatele či vedoucího zaměstnance. Dále potom na pokyn Policie, Vojenské polici či ošetřujícího lékaře. Všechny tyto složky mají právo požadovat dechovou zkoušku i z preventivních důvodů.

Kdy lze zkoušu odmítnout?

Pokud má člověk čisté svědomí, odmítat ji nemusí nikdy. Pokud orientační dechová zkouška prokáže alkohol v krvi, při potvrzení pozitivního výsledku následuje odborné lékařské vyšetření. Orientační dechovou zkoušku lze odmítnout, i tak ale potom bude provedeno lékařské vyšetření. Pokud zaměstnanec odmítne i toto vyšetření, je na něj pohlíženo jako na osobu, která pod vlivem alkoholu je.

Pracovní úraz a alkohol

Zde je to snadné, pokud je u zaměstnance prokázána hladina alkoholu v krvi, nemá nárok na odškodné ze strany zaměstnavatele. A opilostí není myšlena jen aktuální opilost na pracovišti, ale také snížená míra pozornosti či zhoršené duchovní funkce.

Nic ale není jednoznačné. Pokud tuto problematiku řešíte i vy, ať už z pozice zaměstnance nebo zaměstnavatele, nejste na to sami. Obraťte se na www.koschin.cz a vyhněte se zbytečným komplikacím.

Ornamenty