Účetnictví

  • Kompletní vedení agendy účetnictví i daňové evidence pro plátce i neplátce DPH
  • Účetní poradenství a metodika, včetně zpracování právními předpisy uložených i doporučených směrnic
  • Daňové poradenství a expertisy v oboru přímých a nepřímých daní, optimalisace daňového zatížení
  • Ekonomické poradenství
  • způsob zaúčtování pokladních dokladů, vystavených i přijatých faktur, bankovních výpisů dle položek a ostatních interních dokladů
  • průběžný daňový dohled a zpracování přiznání k daním (DPPO, DPFO, DPH a ostatní)
  • kontrola, případně zpracování náhrad výdajů za cestovné (tuzemské i zahraniční)

Účetní, daňové a ekonomické poradenství, včetně vedení účetnictví odborně způsobilým subjektem, je komplexní službou sloužící k tomu, aby klient platil daně a pojištění na jednu stranu pouze v nezbytné míře a na druhou stranu nepodnikal v obavě z následků případné daňové kontroly.

Samozřejmou součástí poskytovaných služeb je i ručení za výsledky práce podepřené pojištěním odpovědnosti za škody.

Zpracovává-li přiznání k daním z příjmů advokát či daňový poradce (§ 11 odst. 2 a § 40 odst. 3 zák. o správě daní), podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovací-ho období (to znamená, že se lhůta k podání tohoto přiznání prodlužuje o tři měsíce).

Racionálně uvažující podnikatel neponechává řízení složitých účetních a daňových problémů náhodě a využívá odborných služeb, které jsou schopny poskytovat pouze kanceláře se širokým ekonomickým, účetním, daňovým a právním zázemím.

Budete-li mít zájem o zaslání ceníku, můžete o něj požádat prostřednictvím internetu na adrese koschin@koschin.cz nebo na adrese naší kanceláře.