I.Rodová právní tradice

A. Přímí předci:

Prapraděd: Josef rytíř Koschin z Freudenhofu, nar. 4. 12. 1812 na Kvildě, zemř. 25. 6. 1884 v Prachaticích, čestný občan města Vimperku, držitel císařského řádu Železné koruny III. třídy (Orden der Eisernen Krone, III. Klasse), c.k. president Obchodního soudu v Praze, oddán dne 15. 8. 1842 v Písku s Theresií Poeschko, nar. 15. 5. 1816 v Písku, zemř. 2. 12. 1897 v Praze.

Praděd: Felix rytíř Koschin z Freudenhofu, nar. 1. 6. 1849
v Táboře, zemř. 2. 7. 1935 v Praze, držitel císařského rytířského řádu Leopoldova (Leopold Orden Ritterkreuz), c.k. president Obchodního soudu v Praze, oddán dne 11. 9. 1879 v Chocni s Bertou Haudkovou, nar. 22. 6. 1859 ve Strasswalchen u Salzburgu, zemř. 28. 11. 1947 v Praze.

Děd: JUDr. Karel rytíř Koschin z Freudenhofu, nar. 15. 9. 1882
v Praze, zemř. 10. 7. 1964 v Praze, senátní president Nejvyššího správního soudu, profesor ústavního práva, docent horního práva, v roce 1939 předčasně pensionován, oddán 5. 10. 1912 v Plzni s Vilemínou Trappovou, nar. 16. 4. 1888 v Plzni, zemř. 13. 8. 1952 v Praze.

Otec: JUDr. Zdeněk Koschin, nar. 20. 9. 1919
v Plzni, zemř. 29. 11. 1995 v Praze, za II. světové války internován v koncentračním táboře v Oranienburgu, totálně nasazen v Říši, do roku 1949 soudce, od roku 1949 do roku 1963 dělník na významných stavbách éry bolševismu, dále různé podnikově právní profese, oddán dne 18. 10. 1947 s Hanou Dvořáčkovou, nar. 23. 12. 1923 v Praze.

B. Ostatní příbuzní

Alexander rytíř Koschin z Freudenhofu, nar. 7. 9. 1843 ve Vimperku, zemř. 3. 4. 1925 v Praze, syn Josefa rytíře Koschina z Freudenhofu, držitel císařského řádu Železné koruny III. třídy (Orden der Eisernen Krone, III. Klasse) a držitel císařského rytířského řádu Leopoldova (Leopold Orden Ritterkreuz), c.k. president Krajského soudu v Kutné Hoře, c.k. tajný rada.

August rytíř Koschin z Freudenhofu, nar. 16. 9. 1851 v Prachaticích, zemř. 20. 5. 1886 v Praze, syn Josefa rytíře Koschina z Freudenhofu, c.k. soudní adjunkt v České Lípě.

Josef rytíř Koschin z Freudenhofu, nar. 13. 10. 1883 v Hradci Králové, zemř. 27. 12. 1940 v Praze, syn Alexandra rytíře Koschina z Freudenhofu, sekční šéf kanceláře presidenta republiky.

Mgr. Monika Kořínková, nar. 29. 4. 1969 v Praze - ~, pravnučka Josefa rytíře Koschina z Freudenhofu a prapravnučka Alexandra rytíře Koschina z Freudenhofu, advokát.

Johann Koschin z Freudenfeldu, nar. 12. 12. 1820 na Kvildě, zemř. 13. 12. 1897 ve Vídni, syn Antonína Koschina z Freudenfeldu, c.k. ředitel berního úřadu v Hornalsu u Vídně.

JUDr. Rudolf Koschin z Freudenfeldu, nar. 30. 2. 1859 v Hörnfeldu, zemř. ?, syn Johanna Koschina z Freudenfeldu, c.k. senátní president Nejvyššího soudu ve Vídni.II.Příbuzní

A. Přímí předci:

9 násobný praděd … Koschin, nar. v 16. stol., zemř. v 17. stol., otec Víta a Vavřince Koschinů z Freudenfeldu, ředitel velkostatku Želetava.

8 násob ný praděd Vít Koschin z Freudenfeldu, nar. po r. 1610, zemř. po r. 1688, od roku 1639 justiciář a od roku 1658 ředitel velkostatku Želetava, správce pivovaru.

7 násobný praděd Jiří Leopold Koschin z Freudenfeldu, nar. po r. 1640, zemř. po r. 1683, oddán 20. 1. 1680 v Jindřichově Hradci, správce panství Telč, manželka Eva Barbara Eberle.

6 násobný praděd Vojtěch Koschin z Freudenfeldu, nar. 20. 4. 1683 v Telči, zemř. ?, důchodní panství ťáhlavy u Plzně.

5 násobný praděd Josef Koschin z Freudenfeldu, nar. 13. 1. 1723 ve Šťáhlavech u Plzně, zemř. po roce 1811, majitel svobodného dvoru Tourov u Vodňan.

4 násobný praděd Josef Koschin z Freudenfeldu, nar. 19. 3. 1751 v Novém Dvoře (Neudorf), zemř. 18. 11. 1843 v Kašperských Horách, vlastník svobodného dvoru Tourov a dalších četných nemovitostí, statkář a purkmistr města Vodňany, manželka Barbora ….

3 násobný praděd Antonín Koschin z Freudenfeldu, nar. 7. 1. 1783 ve Vodňanech, zemř. 15. 6. 1866 v Kašperských Horách, vrchní nadlesní města Kašperské Hory (Bergreichenstein), oddán s Faustine Janko, nar. 13. 2. 1785 v Angeru, zemř. 30. 3. 1865 v Kašperských Horách.

1.    Děti Antonína Koschina z Freudenfeldu (7. 1. 1783 až 15. 6. 1866)

Josef rytíř Koschin z Freudenhofu,
nar. 4. 12. 1812 na Kvildě, zemř. 25. 6. 1884 v Prachaticích
čestný občan města Vimperku
držitel císařského řádu Železné koruny III. třídy (Orden der Eisernen Krone, III. Klasse)
c.k. president Obchodního soudu v Praze
oddán dne 15. 8. 1842 v Písku s Theresií Poeschko
nar. 15. 5. 1816 v Písku, zemř. 2. 12. 1897 v Praze

Marie Koschinová z Freudenfeldu
nar. po roce 1812 na Kvildě, zemř. po roce 1866 v Kašperských Horách
provdána za Václava Madle
lékaře v Kašperských Horách

František šlechtic Koschin
nar. 22. 8. 1818 na Kvildě, zemř. 9. 10. 1880 v Příbrami
báňský rada a náměstek báňského ředitele v Příbrami
oddán v Příbrami s Františkou Miltscherling

Jan šlechtic Koschin z Freudenfeldu
nar. 12. 12. 1820 na Kvildě, zemř. 18. 12. 1897 ve Vídni
syn Antonína Koschina z Freudenfeldu
c.k. hlavní berní úředník ve Vídni – Hornalsu
oddán s Antonií Grippelovou,
nar. 1836, zemř. 30. 5. 1911

2.    Děti Josefa rytíře Koschina z Freudenhofu (4. 12. 1812 až 25. 6. 1884)

Alexander rytíř Koschin z Freudenhofu
nar. 7. 9. 1843 ve Vimperku, zemř. 3. 4. 1925 v Praze
držitel císařského řádu Železné koruny III. třídy (Orden der Eisernen Krone, III. Klasse)
a držitel císařského rytířského řádu Leopoldova (Leopold Orden Ritterkreuz)
c.k. president Krajského soudu v Kutné Hoře, c.k. tajný rada
oddán dne 19. 4. 1882 v Hradci Králové s Marií Batiek
nar. 28. 10. 1859 v Dobrušce
zemř. 20. 2. 1925 v Praze

Julius Koschin z Freudenfeldu
nar. 7. 1. 1845 ve Vimperku, zemř. 3. 9. 1845 ve Vimperku

Felix rytíř Koschin z Freudenhofu
nar. 1. 6. 1849 v Táboře, zemř. 2. 7. 1935 v Praze
rytíř c.k. řádu Leopoldova III. třídy
c.k. president Obchodního soudu v Praze
oddán dne 11. 9. 1879 v Chocni s Bertou Haudkovou
nar. 22. 6. 1859 ve Strasswalchen u Salzburgu
zemř. 28. 11. 1947 v Praze

August rytíř Koschin z Freudenhofu
nar. 16. 9. 1851 v Prachaticích, zemř. 20. 5. 1886 v Praze
c.k. soudní adjunkt v České Lípě
svobodný

3.    Děti Felixe rytíře Koschina z Freudenhofu (1. 6. 1849 až 2. 7. 1935)

Berta šlechtična Koschinová z Freudenhofu
nar. 27. 12. 1880 v Českých Budějovicích, zemř. 20. 12. 1949 v Praze
provdána za JUDr. Viléma Muchu,
ředitele velkostatku v Tachově

JUDr. Karel rytíř Koschin z Freudenhofu
nar. 15. 9. 1882 v Praze, zemř. 10. 7. 1964 v Praze
senátní president Nejvyššího správního soudu
profesor ústavního práva, docent horního práva
v roce 1939 předčasně pensionován
oddán 5. 10. 1912 v Plzni s Vilemínou Trappovou
nar. 16. 4. 1888 v Plzni, zemř. 13. 8. 1952 v Praze

Marie šlechtična Koschinová z Freudenhofu
nar. 15. 3. 1885 v Praze, zemř. 20. 12. 1962 v Praze
vrchní oficiál Poštovní spořitelny v Praze
svobodná

Felix rytíř Koschin z Freudenhofu
nar. 30. 5. 1886 v Praze, zemř. 24. 10. 1977 v Dobřichovicích
rytíř císařského řádu Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací
velitel jízdního pluku č. 2 v Hodoníně
oddán dne 9. 12. 1916 v Olomouci
s Marianne Kűhnovou, nar. 22. 4. 1893 v Josefově
zemř . 17. 9. 1974 v Praze

JUDr. Karel rytíř Koschin z Freudenhofu
nar. 15. 9. 1882 v Praze, zemř. 10. 7. 1964 v Praze
senátní president Nejvyššího správního soudu
profesor ústavního práva, docent horního práva
v roce 1939 předčasně pensionován
oddán 5. 10. 1912 v Plzni s Vilemínou Trappovou
nar. 16. 4. 1888 v Plzni, zemř. 13. 8. 1952 v Praze

1. MUC. Karel rytíř Koschin z Freudenhofu
nar. 10. 5. 1916 v Plzni,
zemř. 16. 2. 1941 v Praze
2. JUDr. Zdeněk Koschin
nar. 20. 9. 1919 v Plzni,
zemř. 29. 11. 1995 v Praze, za II. světové války internován v koncentračním táboře v Oranienburgu, totálně nasazen v Říši, do roku 1949 soudce, od roku 1949 do roku 1963 dělník na významných stavbách éry bolševismu, dále různé podnikově právní profese, oddán dne 18. 10. 1947 s Hanou Dvořáčkovou, nar. 23. 12. 1923 v Praze,- ~.

 

  2.1. JUDr. Zdeněk Kryštof Koschin
  nar. 22. 9. 1952 v Praze, - ~,
advokát, člen sekce ČAK pro právo veřejné, člen sekce ČAK pro advokátní tarif, člen zkušební komise ČAK pro advokátní zkoušky a zkoušky způsobilosti pro obor ústavní a správní právo
oddán 14. 9. 1973 v kostele Panny Marie Andělské s Taťanou Jeřábkovou

 

2.1.1. Ing. Laurencie Karolina Koschinová 2.1.2. Ing. Mariana Koschinová
nar. 26. 11. 1974 v Praze, - ~
provdána 2. 10. 2004 v Průhonicích
za Martina Kühpasta, nar. 3. 9. 1970
v Ostravě, - ~
nar. 2. 6. 1979 v Praze, - ~
provdána 24. 4. 2004
za Arnošta Havelku, nar. 29. 6. 1974
v Praze, - ~
2.1.1.1. Kryštof Adalbert Kühpast
nar. 21. 4. 2005 v Praze
2.1.2.1. Richard Havelka
nar. 11. 6. 2006 v Praze
 
2.1.1.2. Leontina Rosalia Kühpastová
nar. 7. 3. 2007 v Praze
2.1.2.2. Barbora Havelková
nar. 29. 7. 2009 v Praze
2.1.1.3. Timon Sebastian Kühpast
nar. 30. 10. 2009 v Kadani
2.1.2.3. Tereza Havelková
nar. 29. 7. 2009 v Praze

C. Ostatní příbuzní:

I.

Felix rytíř Koschin z Freudenhofu
nar. 30. 5. 1886 v Praze, zemř. 24. 10. 1977 v Dobřichovicích
rytíř císařského řádu Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací
velitel jízdního pluku č. 2 v Hodoníně
oddán dne 9. 12. 1916 v Olomouci
s Marianne Kűhnovou, nar. 22. 4. 1893 v Josefově
zemř. 17. 9. 1974 v Praze

1. Felix rytíř Koschin z Freudenhofu
nar. 29. 9. 1918, v Olomouci
zemř. 30. 1.2007 v Praze
oddán 14. 8. 1943 v Olomouci
s Jarmilou Králíkovou, nar. 5. 10. 1922
v Olomouci, zemř. 21. 1. 2009 v Praze
2. Ing. arch. Maxmilian Koschin
nar. 12. 11. 1922 v Hodoníně
zemř. 20. 5. 2005 v Praze
1.1. Doc. RNDr. Felix Koschin, CSc.
nar. 15. 2. 1946 v Olomouci
zemř. 18. 8. 2009
prorektor VŠE
oddán 12. 3. 1971 v Praze
s Hanou Kasperovou, nar. 3. 1. 1946
v Praze, zemř. 24. 8. 1999 v Praze
1.2. Mgr. Mariana Koschinová
nar. 23. 5. 1951 v Praze,
- ~
provdána 30. 7. 1974 v Praze
za Ing. Vladimíra Dohnala,
nar. 30. 11. 1950 v Praze
1.1.1. Felix Koschin
nar. 10. 7. 1976 v Praze, - ~,
oddán 13. 10. 2005 v Praze
a Petrou Tylovou, nar. 24. 8. 1982 v Praze, - ~,
1.2.1. Ing. Jitka Dohnalová
nar. 29. 3. 1978 v Praze, - ~,
provdána 9. 8. 1975 v Praze
za Ing. Tomáše Plechatu,
nar. 8. 10. 1979 v Praze, - ~,
 
1.1.1.1. Anna Koschinová
nar. 25. 9. 2007 v Praze, - ~,
1.2.1.1. Lukáš Plechata
nar. 25. 8. 2006 v Praze, - ~,
 
1.1.1.2. Felix Koschin
nar. 8. 8. 2009 v Praze, - ~,
1.2.1.2. Matyáš Plechata
nar. 23. 4. 2009 v Praze, - ~,
 
  1.2.1.3. Veronika Plechatová
nar. 12. 6. 2012 v Praze, - ~,
1.1.2. Ing. Karel Koschin
nar. 31. 1. 1979 v Praze, - ~,
1.2.2. Ing. Marek Dohnal
nar. 24. 8. 1983 v Praze, - ~,

II.

Berta šlechtična Koschinová z Freudenhofu
nar. 27. 12. 1880 v Českých Budějovicích
zemř. 20. 12. 1949 v Praze
provdána za JUDr. Viléma Muchu,
ředitele velkostatku v Tachově

1. Vilém Mucha
nar. 25. 8. 1912 v Praze
zemř. 25. 9. 1912 v Praze
2. Marie Muchová
nar. 4. 3. 1914 v Praze, zemř. ?
provdána 2. 5. 1943 v Maria Zell
za Ing. Hannese Schneidera
 
  2.1. Gertraude Schneider
nar. 2. 6. 1944 v Praze,- ~,

III.

Marie šlechtična Koschinová z Freudenhofu
nar. 15. 3. 1885 v Praze
zemř. 20. 12. 1962 v Praze
vrchní oficiál Poštovní spořitelny v Praze
svobodná

IV.

Josef rytíř Koschin z Freudenhofu
nar. 13. 10. 1883 v Hradci Králové
zemř. 27. 12. 1940 v Praze
syn Alexandra rytíře Koschina z Freudenhofu
sekční šéf kanceláře presidenta republiky
oddán dne 14. 2. 1914 v Praze s Blážou Kyselovou
nar. 15. 2. 1891, zemř. 2. 6. 1973

1. Olga šlechtična Koschinová z Freudenhofu
nar. 14. 12. 1914 v Praze
zemř. 7. 3. 2003 v Praze
provdána 17. 4. 1937 v Praze za Ing. Jana Treppesche
 
1.1. Monika Treppeschová
nar. 1. 6. 1949 v Praze, - ~
provdána 2. 8. 1972 za Marka Kořínka
nar. 15. 03. 1950 v Praze, zemř. 02. 8. 2002 v Praze
1.2. Viktor Treppesch
nar. 14. 10. 1952 v Praze
zemř. 29. 6. 1964 v Luka pod Medníkem
1.1.1. Mgr. Monika Kořínková
nar. 29. 4. 1969 v Praze, - ~,
advokát
 
 
1.1.2. Michaela Kořínková
nar. 6. 12. 1974 v Praze, - ~,
provdána 21. 4. 1995 za Aleše Vinše,
nar. 13. 4. 1961 v Turnov , - ~,
1.1.3. Marek Kořínek
nar. 2. 8. 1976 v Praze, - ~
partnerský vztah
Daniela Hlaváčová, nar. 8. 9. 1976, - ~,
 
1.1.2.1. Filip Vinš
nar. 14. 2. 1996 v Praze- ~,
1.1.3.1 Kryštof Kořínek
nar. 9. 8. 2010 v Praze, - ~
 
1.1.2.2. Barbora Vinšová
nar. 11. 4. 1998 v Praze- ~,
 

V.

Augusta šlechtična Koschinová z Freudenhofu
nar. 6. 6. 1889 v Českých Budějovicích
zemř. 3. 7. 1969 v Igersheimu, SRN
dcera Alexandra rytíře Koschina z Freudenhofu
provdána za JUDr. Viléma šlechtice Ripku z Röthleinu
presidenta Krajského soudu v České Lípě

1. Eleonore Ripka z Röthleinu
nar. 11. 8. 1914 v Praze
zemř. 25. 5. 1996 v Bayreuthu, SRN
provdána 24. 10. 1939 v Praze
za MUDr. Bruno Koppa, nar. 8. 9. 1911
2. Otto Ripka
nar. 19. 12. 1919 v Litoměřicích
- ~
oddán 25. 3. 1956 v Berlíně s Ingrid
Jevens, nar. 5. 4. 1929
1.1. Peter Kopp
nar. ?
2.1. Stephan Ripka
nar. 11. 9. 1957 v Göttingenu, SRN
 
  2.1.1. Harald Ripka
nar. 12. 10. 1995 v Ernfűrde
 
  2.1.2. Linda Ripka
nar. 15. 8. 1997 v Rendsburgu
 
  2.2. Annete Ripka
nar. 27. 4. 1964 v Göttingenu, SRN
3. MUDr. Alexander Ripka
nar. 2. 8. 1921 v Litoměřicích
oddán 7. 7. 1956 v Bad Mergentheimu, SRN
s Marií Kleiner, nar. 7. 4. 1935
 
4. Elfriede Ripka
nar. 8. 4. 1923 v Chebu, - ~,
provdána 5. 6. 1957 v Berlíně za Kurta
Ossewski, nar. 5. 10. 1908 v Lycku a
zemř. 28. 7. 1989 v Mnichově
 
3.1. Martina Ripka
nar. 19. 4. 1957 v Celle
provdána 28. 6. 1986 v Landau
za Richarda Thurla, nar. 16. 5. 1958
 
3.2. Verena Ripka
nar. 7. 8. 1958 v Celle
provdána r. 1986 v Montevideu, Uruguay
za Guzmana Artagaveitiu, nar. 26. 4. 1959
 
 
3.3. Adrian Ripka
nar. 3. 7. 1961 v Bad Mergentheimu
oddán dne 30. 5. 2003 s Jasminou Kolbergovou,
nar. 25. 9. 1974
 
3.4. Alexander Ripka
nar. 14. 6. 1965 v Bad Mergentheimu
oddán 1. 9. 1995 ve Weil/Rhein s Christiane Weber,
nar. 9. 7. 1965
 
 

 

3.4.1. Max Louis Ripka
nar. 1. 9. 1999 ve Freiburgu
 
 
3.4.2. Roxane Ripka
nar. 6. 2. 2001 ve Freiburgu
 

VI.

František šlechtic Koschin
nar. 22. 8. 1818 na Kvildě, zemř. 9. 10. 1880 v Příbrami
syn Antonína Koschina z Freudenfeldu
báňský rada a náměstek báňského ředitele v Příbrami
oddán v Příbrami s Františkou Miltscherling

1. Alois šlechtic Koschin
nar. 20. 1. 1851 v Březových Horách
zemř. 1925 v Marburgu
c.k. báňský rada v Istrii
2. Františka šlechtična Koschinová
nar. 24. 1. 1853 v Březových Horách
zemř. 12. 8. 1902 ve Vídni
provdána za Jindřicha Malinku, báňského
radu a ředitele dolů v Moravské Ostravě
1.1. Pia šlechtična Koschinová
1.2. Lotte šlechtična Koschinová
1.3. Erich šlechtic Koschin
2.1. Olga Malinková
nar. 11. 6. 1876 ve Vítkovicích
zemř. ?
provdána za Mořice Ptaczka
lékárníka v Moravské Ostravě
 
  2.1.1. Marie Ptaczková
nar. 13. 8. 1898 v Moravské Ostravě
zemř. ?
provdána za Františka Bűchla
z Vorarlbergu
  2.1.1.1. Eva Bűchlová
nar. 8. 1. 1920 v Moravské Ostravě
zemř. ?
 
  2.1.1.2. Dagmar Bűchlová
nar. 1922 v Moravské Ostravě
zemř. ?
  2.2. Magdalena Malinková
nar. 11. 12. 1889 v Mor. Ostravě
zemř. ?
provdána za Ing. Roberta Hilda
továrníka ve Štýrském Hradci
 
  2.2.1. Dorta Marie Hildová
nar. 26. 4. 1920 ve Vídni
zemř. ?
3. Klementina šlechtična Koschinová
nar. 14. 4. 1855 v Březových Horách
zemř. ?
provdána za Demetra Petrowitze
c.k. dvorního radu ve Vídni
a ředitele mincovny v Kremnici
4. Josefina šlechtična Koschinová
nar. 24. 3. 1857 v Březových Horách
zemř. 3. 4. 1918 v Ostravě
provdána za Františka Němečka
c.k. báňského radu v Příbrami
 
3.1. Klementina Petrowitzová
nar. 20. 7. 1883 ve Vídni
zemř. ?
provd. za prof. Ilju Girkanswiesena
4.1. Ernestina Němečková
nar. ? v Březových Horách
zemř. ? v Březových Horách
svobodná

 

3.2. Alexander Petrowitz
nar. 2. 9. 1889 ve Vídni
zemř. 1910.
4.2. Karel Němeček 
nar. ? v Březových Horách 
zemř. ?

 

  4.3. Jindřich Němeček
nar. v r. 1891 v Březových Horách
zemř. v r. 1917 na Kladně
 
   4.4. Adolf Němeček 
nar. ? v Březových Horách 
zemř. ? v Březových Horách 
svobodný
 
   4.5. Olga Němečková 
nar. ? v Březových Horách 
zemř. 20. 12. 1921 v Hamburgu 
provdána za Ing. Augusta Raise
  4.5.1. August Rais, 
nar. 20. 12. 1921 v Hamburgu
zemř. ?

VII.

Johann šlechtic Koschin z Freudenfeldu
nar. 12. 12. 1820 na Kvildě, zemř. 18. 12. 1897 ve Vídni
syn Antonína Koschina z Freudenfeldu
c.k. hlavní berní úředník ve Vídni – Hornalsu
oddán s Antonií Grippelovou,
nar. 1836, zemř. 30. 5. 1911

1. JUDr. Rudolf Koschin z Freudenfeldu
nar. 30. 2. 1859, zemř. ?
c.k. senátní president Nejvyššího soudu
ve Vídni
2. Marie šlechtična Koschinová
nar. ?, zemř. ?
provdána za JUDr. Theodora z Jerklů
c.k. policejní rada ve Vídni
1.1. Arthur Koschin
nar. 25. 12. 1886 v Gamingu
zemř. 10. 9. 1919 v Srbsku (padnul)
c.k. nadporučík rakouského pěšího pluku č. 49
1.2. Fritz Koschin
nar. 19. 9. 1888 v Gamingu
zemř. ?
2.1. Eva z Jerklů
nar. ? ve Vídni
zemř. ?
provdána 24. 3. 1920 ve Vídni za
JUDr. Josefa Wernera
 
  2.1.1. Heinz Werner
nar. 12. 9. 1922 ve Vídni

VIII.

Vavřinec Koschin z Freudenfeldu
nar. 1610 v Želetavě , zemř. 19. 12. 1966 v Praze
účetní rada při Královské komoře na Hradě pražském
bratr Víta Koschina z Freudenfeldu
držitel četných nemovitostí na Praze II. a letohrádku Košinka v Libni
vyznamenal se při obraně Prahy proti Švédům

1. Václav O.S.B. Koschin z Freudenfeldu
benediktinský opat na Sázavě, jmenován
1703, sesazen 1712, znovu nastolen po
zásahu Říma 9. 3. 1719,
zemř. 23. 4. 1734 v Praze

 

2. Maxmilian Vavřinec Koschin
z Freudenfeldu
oddán s Alžbětou Marianne

 

 

 

 

2.1. František Xaver Koschin z Freudenfeldu
nar. 26. 11. 1674 v Praze 

 

  2.2. Anna Maria Koschinová 
z Freudenfeldu 
nar. 2. 7. 1679 v Praze

 

  2.2. Anna Maria Koschinová 
z Freudenfeldu 
nar. 2. 7. 1679 v Praze
  2.3. Kateřina Theresia Koschinová z Freudenfeldu 
nar. 10. 12. 1682

 

  2.4. Václav Josef Koschin z Freudenfeldu
nar. 18. 3. 1684 v Praze

 

 

2.5. Klara Maxmiliana Koschinová z Freudenfeldu 
nar. 20. 3. 1685 v Praze

 

 

2.6. Antonín Kryštof Koschin z Freudenfeldu
nar. 30. 3. 1687 v Praze

 

 

  2.7. Apollonia Alžběta Koschinová 
nar. 18. 11. 1688 v Praze

 

 

2.8. Maxmilian Tomáš Koschin z Freudenfeldu 
nar. 16. 12. 1689 v Praze

 

 

2.9. Jan Václav Koschin z Freudenfeldu
nar. 16. 9. 1694 v Praze

3. Alžběta Koschinová z Freudenfeldu
provdána za Jana Adama Pischla z Löwensteinu
 
4. Anna Koschinová z Freudenfeldu
nar. 11. 7. 1652
provdána 12. 7. 1669 
za Samuela Záhořanského z Vorlíka
5. Kateřina Koschinová z Freudenfeldu
nar. 11. 6. 1654
6. Marie Magdalena Koschinová z Freudenfeldu
nar. 20. 7. 1661
provdána za Františka Antonína
Záhořanského z Vorlíka

7. Leopold Koschin z Freudenfeldu
polní komisaře císaře Karla VI.

7.1. Václav Koschin z Freudenfeldu
říšský válečný komisař.

IX.

Potomci otce bratrů Víta a Vavřince Koschinových z Freudenfeldu
většinou bez příbuzenského rozlišení

Matyáš František Koschin z Freudenfeldu
od r. 1662 správce panství v Náchodě
od r. 1676 purkmistr v Telči
syn Víta Koschina z Freudenfeldu
Jan Koschin z Freudenfeldu
od r. rytmistr na panství v Želetavě
syn Víta Koschina z Freudenfeldu
 
Maxmilian Koschin z Freudenfeldu
zemř. 5. 8. 1680
manželka Kateřina, oddán cca 1656
Petr Koschin z Freudenfeldu
manželka Dorothea
syn:
Mikuláš Karel Koschin z Freudenfeldu
nar. 16. 9. 1691 v Praze
Max Bernard Koschin z Freudenfeldu
nar. 1698

Anna Theresia Koschinová z Freudenfeldu
provdána 3. 2. 1697 za Václava Michala
Lynka z Lyntoku

Jakub Koschin z Freudenfeldu
a manželka Ludmila

Děti Jakuba Koschina z Freudenfeldu:

1. Josef Bohumil Koschin z Freudenfeldu
nar. 8. 2. 1723 v Čižově

2. František Ignác Longin Koschin z Freudenfeldu
nar. 17. 3. 1724 v Čižově

3. Filip Jakub Koschin z Freudenfeldu
nar. 6. 5. 1726 v Čižově

4. Tomáš Václav Koschin z Freudenfeldu
nar. 18. 4. 1728 v Čižově

5. Daniel Ignác Koschin z Freudenfeldu
nar. 6. 3. 1730 v Čižově.

Vilém Koschin z Freudenfeldu
nar. 1716
zemř. po 1795
přísežný chirurgus v Kroměříži.

Ignatius Koschin z Freudenfeldu
přísežný chirurgus 
narozen ve Šťáhlavech. 

Antonín Koschin z Freudenfeldu 
lesmistr na kounickém panství hraběte Stadiona 
zemř. po roce 1852

Guntram Koschin z Freudenfeldu 
nar. ? 
zemř. 24. 12. 1850 
c.k. soudní adjunkt v Chvalšimi. 

JUDr. Josef Koschin z Freudenfeldu 
pseudonym J. K. z Radostova, event. i Josef Libeňský či Zdeněk Michalský 
nar. 14. 9. 1832 v Libenicích 
zemř. 10. 11. 1911 v Praze 
Koncipient u pražského advokáta a současně pražského purkmistra JUDr. Václava rytíře Bělského. 
Během pruské války onemocněl tyfem a přestal být schopen intensivní práce. Český spisovatel, literárně vystoupil v Lumíru a vydal Národní pohádky, Epigramy a několik svazků povídek pro děti.

Václav Koschin ze Siegenwaldu 
hejtman divizního temešvárského střeleckého pluku, r. 1811

 

 III. Původní tradice:

Český vladycký rod, který byl kdysi označován jako Kossin z Kossina nebo také Kossinsky z Kossiny. Místa jejich působení byly vesnice, které jednotliví příslušníci rodu drželi, a to obce: Košin, Košinov, Paběnice, Řepčice, Obořiště, Korkyně, Vyšehořevice, Kacov, Jenštejnu, Cerhenice, Neškaredice a další. První zprávy o rodu či o rodině tohoto jména se datují do 15. století.

Konkrétně zaznamenáni jsou:

Bohuslav Kossin, 1416 – 1457, držel Korkyni, později Vyšehořevice.

Bohuslav, Jindřich, Balthasar a Jan Kossinové, synové Bohuslava Kossina, seděli v Řepčicích, Obořišti, Jenštejnu, Paběnicích a Kacově.

Kryštof Kossin, 1459 – 1493, syn Jana Kossina, držel Cerhenice a nějaký čas i Neškaredice.

Dále jsou zmiňováni:

 

 

Šebestián a Jindřich Kossinové v tituláři z roku 1534.

Jan Kossin, který zakoupil v roce 1574 statek v Dolanech.

 

Jan, Jindřich a Oldřich Kryštof Kossinové, synové Jana Kossina, kteří statek v Dolanech zdědili a v roce 1584 jej prodali.

Bližší záznamy byly zřejmě v Zemských deskách, ty ovšem vyhořely při požáru Pražského hradu v roce 1546. S ohledem na jméno, které nevyjadřuje věc, vlastnost či jinou konkrétní záležitost, je předpoklad totožného původu osob, které je držely a tedy následného příbuzenství.

Vývoj jména dále probíhal tak, že původní spřežková transkripce Kossin, Kossina či Kossinsky, byla u části rodu nahražena diakritickou transkripcí Košin, resp. Košín, Košina či Košínský. Tímto způsobem psaní bylo jméno rozlišeno až do konce 16. či počátku 17. století. Dle všeho u římskokatolické části rodiny zůstala zachována spřežková transkripce a část rodiny, která přešla k protestantismu, se počala psát diakriticky. Římskokatolická část rodiny následně převzala německou transkripci a počala se psát jako Koschin.