Personalistika a mzdy

(Kompletní zpracování mezd a personální agendy)

včetně veškerých s tím souvisejících úkonů

  • měsíční výpočty a zpracování mezd, založení a vedení mzdových listů, zpracování výplatních pásek a výčetek platidel pro peněžní ústav, zpracování mzdové uzávěrky pro účetnictví
  • výpočty, zpracování a odvody měsíčních záloh na daň z příjmů fysických osob ze závislé činnosti, zdravotního a sociálního pojištění
  • zpracování ročního zúčtování na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • vedení personální dokumentace, včetně zpracování a vedení pracovních a jiných smluv a osobních spisů
  • přihlášky a odhlášky pracovníků