Ing. Ivana Řehořová

nar. 17. 9. 1956 v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
fakulta národohospodářského plánování (1976 - 1980)
podniková praxe
účetní, daňové a mzdové služby
(vedení agendy, poradenství, zpracování přiznání k daním)