Advokáti

JUDr. Zdeněk Kryštof Koschin

advokát zapsaný do seznamu 
České advokátní komory pod č. 5764 
Slovenské advokátní komory pod č. 3043

nar. 22. 09. 1952 v Praze 
Právnická fakulta University Karlovy v Praze 1972 až 1977 
rigorosum 1978 
podniková praxe do roku 1990
komerční právník od roku 1991 
advokát od roku 1996

člen sekce ČAK pro právo veřejné 
člen sekce ČAK pro advokátní tarif
člen zkušební komise ČAK pro advokátní zkoušky a zkoušky způsobilosti pro obor ústavní a správní právo

člen Jednoty českých právníků

 

Mgr. Iva Pospíšilová

advokát dle seznamu ČAK č. 11983

nar. 14. 10. 1979
studium na střední škole v USA: Washington High School, Kansas City, stát Kansas
mezinárodní zkouška z angličtiny FCE 
Právnická fakulta UK v Praze 1999 – 2004
advokátní koncipient 01. 09. 2004 – 31. 01. 2008
advokát 01. 02. 2008

 

Daňoví asistenti

Ing. Ivana Řehořová

nar. 17. 9. 1956 v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
fakulta národohospodářského plánování (1976 - 1980)
podniková praxe
daňové, účetní a mzdové služby
(vedení agendy, poradenství, zpracování přiznání k daním)

Ing. Mariana Havelková

nar. 02. 06. 1979 v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
fakulta mezinárodních vztahů
praxe v daňových a daňově auditorských kancelářích
daňové a účetní služby
(vedení agendy, poradenství, zpracování přiznání k daním)